portrait

The Latest

Hazel Eyes II on Flickr.
Canon Rebel G | Fuji Superia 400 (pushed)
Aug 18, 2014 / 2 notes

Hazel Eyes II on Flickr.

Canon Rebel G | Fuji Superia 400 (pushed)

Hazel Eyes I on Flickr.
Canon Rebel G | Fuji Superia 400 (pushed)
Aug 9, 2014 / 1 note

Hazel Eyes I on Flickr.

Canon Rebel G | Fuji Superia 400 (pushed)

Untitled on Flickr.Mamiya RB67 | Kodak Portra 400
Jul 7, 2013

Untitled on Flickr.

Mamiya RB67 | Kodak Portra 400

Untitled on Flickr.Mamiya RB67 | Kodak Portra 400
Jul 7, 2013

Untitled on Flickr.

Mamiya RB67 | Kodak Portra 400

Broseph on Flickr.Mamiya RB67 | Fujichrome Velvia 100F
Jun 30, 2013

Broseph on Flickr.

Mamiya RB67 | Fujichrome Velvia 100F

Untitled on Flickr.…
Apr 19, 2013 / 2 notes

Untitled on Flickr.

Rockney on Flickr.Mamiya RB67 | Ilford FP4 Plus 125
Apr 13, 2013

Rockney on Flickr.

Mamiya RB67 | Ilford FP4 Plus 125

Grey Card Test on Flickr.
Apr 2, 2013

Grey Card Test on Flickr.

Glow on Flickr.Mamiya RB67 | Ilford FP4 Plus 125
Mar 21, 2013

Glow on Flickr.

Mamiya RB67 | Ilford FP4 Plus 125

… on Flickr.Mamiya RB67 | Ilford XP2 Super 400
Feb 27, 2013 / 3 notes

on Flickr.

Mamiya RB67 | Ilford XP2 Super 400